วิธีการล็อกอินในระบบ DPT E-Slip

Username: ชื่อจริงภาษาไทย (ไม่ต้องพิมพ์นามสกุล)

Password: เลขบัตรประจำตัวประชาชน (ครั้งแรก)

*เมื่อล็อกอินครั้งแรก ระบบจะให้เปลี่ยน Password
**หากพบว่ามี Username และ Password ซ้ำกับท่านอื่น ระบบจะให้พิมพ์เลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันการเข้าระบบของท่าน ขอแนะนำให้เปลี่ยน Password เพื่อความปลอดภัยของท่าน

วิธีเปลี่ยน Password

1. เมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วให้ไปที่เมนู ข้อมูลส่วนตัว -> เปลี่ยนรหัสผ่าน
2. ตั้งรหัสผ่านใหม่ พร้อมพิมพ์ยืนยันรหัสผ่าน
3. เมื่อตั้งรหัสผ่านใหม่เสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม "เปลี่ยนรหัสผ่าน"

พบปัญหาการใช้งานระบบ ติดต่อที่กองคลัง โทร. 0 2299 4264